Gyorsmenü

Elhunyt Bakosné Dr. Böröcz Mária

Szomorúan tudatjuk, hogy Bakosné Dr. Böröcz Mária, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi docense 2017. július 3-án tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt.

Bakosné Dr. Böröcz Mária 1999-től 2004-ig a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán tanult, gazdasági agrármérnöki diplomát szerzett, 2005-ben a kar mérnöktanár szakát végezte el. Kiemelt érdeklődési területei a pedagógia, a pszichológia, a lélektan és az oktatásmódszertan voltak.

2004-től a Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktorandusz hallgatója volt. Fő kutatási területei voltak: mikro- és makroökonómia, marketing, menedzsment, környezetgazdaságtan, kutatásmódszertan. 2011-ben védte meg PhD-értekezését. Angol szakmai felsőfokú, spanyol alapfokú nyelvvizsgával, továbbá minőségirányítási rendszerfejlesztő, felsőfokú logisztikai, árutőzsdei bróker, valamint mezőgazdasági szaktanácsadó szakképesítéssel is rendelkezett.

Oktatói tevékenységét már PhD-hallgatóként megkezdte, ezentúl konzultációs, témavezetési, kutatási, konferenciaszervezési és TDK titkári tevékenységet végzett a Szent István Egyetemen. 2014 januárjától 2015 novemberéig az ARTS – EU FP7 Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability projekt projektmenedzsere volt, 2015 januárjától júniusáig a 2030-as klíma- és energiapolitikai keret részletes hatásvizsgálatában kutatóként, szakértőként vett részt.

Oktatási, kutatási tevékenysége mellett folyamatosan törekedett ismereteinek gyarapítására, tudományos és szakmai készségeinek fejlesztésére, nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatainak bővítésére.

Kiváló problémamegoldó, mentori, oktatási feladatokhoz kapcsolódó készséggel, jó szervezési és vezetői készséggel, hatékony kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezett.

A család gyászában osztoznak munkatársai, tanítványai, barátai és mindazok, akik életében szerették és tisztelték.

Frissítés: Temetése 2017. július 29-én (szombaton) 11.00 órakor a III. kerületi Óbudai Temetőben lesz. (1037. Budapest III. kerület, Bécsi út 365-371.)

Kategóriák:
Elhunyt Bakosné Dr. Böröcz Mária