Turizmus-vendéglátás BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara 2009-től elindítja a Turizmus-vendéglátás alapszakot. Színvonalas képzésünket ajánljuk olyan hallgatók figyelmébe, akik minőségi elméleti és gyakorlati képzésen szeretnének részt venni. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok révén lehetőség van nemzetközi gyakorlat megszerzésére. Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására. Tanulmányuk befejeztével hallgatóink részt vehetnek egyetemünk mester illetve PhD. képzésében is.

Dr. Guth László
egyetemi docens, szakvezető

 

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

Szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
Szakirányok: animáció szervező menedzser és  konferencia-szervező menedzser
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest, Békéscsaba, Jászberény
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (220.000 Ft/félév)
A képzési idő: 7 félév

 

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretek:

 • közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek,
 • matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati   gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök,
 • társadalomtudományi alapismeretek,
 • EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia.
 • Szakmai törzsanyag:
 • a turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz, a turizmus vagy a vendéglátás ismeretköreihez kapcsolódnak.

A turizmus vendéglátás szakon végzett hallgatók szakképzettségüket elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusoknál történő elhelyezkedés során hasznosíthatják:

 • kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozások, illetve intézmények (szervező, kapcsolattartó),
 • szállodák, fürdő helyek, szállodavállalatok központjai és egyéb szálláshelyek (animátor szállodavezető, front-office menedzser, recepciós, szobafőnök, programszervező,)
 • rendezvényszervező: konferencia, kongresszus, vendéglátás,
 • utazásszervezők és utazási irodák (irodavezető, referens, idegenvezető),
 • önkormányzatok és egyéb, turizmussal foglalkozó regionális vagy helyi szervek (turisztikai
 • tanácsadó, konferenciaszervező),
 • természetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok (turisztikai szakértő, programszervező).

Adottságai lehetővé teszik a mester-(MA) és a doktori képzés (PhD) ívének megteremtését. Doktori iskolánkban jelenleg is folyik a turizmus-vendéglátáshoz köthető kutatás (pl.: szolgáltatás marketing területen). Számos megye igényt tart a turizmus-vendéglátás területén végzett szakembereinkre.

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1901
E-mail: Eder.Zsofia@gtk.szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: (28) 522-000/2061
Fax: (28) 522-040
E-mail: guth.laszlo@gtk.szie.hu

A szak mintatanterve a 2017/2018 tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529